#faceawards_ua19

Офіційні правила конкурсу

ПРАВИЛА

проведення конкурсу ТМ NYX Professional Makeup «Face Awards»

Місце складання: м. Київ

Дата складання: 18 лютого 2019 року

 

1. ОРГАНІЗАТОР. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВИЛ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА» (надалі – «Організатор»), адреса місцезнаходження якого: 03038, м. Київ, вул. Грінченка, 4, ідентифікаційний код 33239599, зобов’язується згідно цих правил проведення конкурсу ТМ NYX Professional Makeup «Face Awards» (надалі – «Правила»), котрі за своїм правовим змістом є публічним договором та договором приєднання у розумінні ст.ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, організувати та провести конкурсу ТМ NYX Professional Makeup «Face Awards» (надалі – «Конкурс») відповідно до умов, що визначені Правилами.

 

2. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ. ТЕРИТОРІЯ ПОШИРЕННЯ КОНКУРСУ

2.1. Учасниками Конкурсу можуть бути громадяни України, місце проживання яких знаходиться на території України, окрім території Автономної республіки Крим, м. Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської області, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження. Учасники, місце проживання котрих відмінне від зазначених у п. 2.1., не мають права брати участь у Конкурсі.

2.2. До участі у Конкурсі допускаються Учасники:
- котрі на момент подання заявки про участь у Конкурсу досягнули вісімнадцяти років;
- є повністю дієздатними відповідно до законодавства України;
- у яких відсутня заборона на в’їзд до Сполучених Штатів Америки.

2.3. Учасник надає згоду Організатору перевіряти вказані Учасником відомості про себе у будь-який законний спосіб, включно, але не обмежуючись цим: направляти уповноваженого представника Організатора для перевірки місце проживання Учасника, надсилати запити до осіб, котрі володіють інформацією про Учасника, отримувати відомості про Учасника, що містяться у його паспорті тощо на усіх етапах Конкурсу.

2.4. Обов’язок довести достовірність усіх відомостей про Учасника, що вказуються при реєстрації згідно вказаного нижче порядку покладається винятково на Учасника. Повідомлення Учасником недостовірних відомостей Організатору, а саме таких, котрі не відповідають відомостям, що вказані в офіційних документах про Учасника, є беззаперечною підставою для виключення Учасника з Конкурсу.

2.5. Не можуть бути учасниками Конкурсу та не мають права брати в ньому участь працівники Організатора/Виконавця Конкурсу та будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Конкурсу, а також їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).

 

3. ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Конкурс розпочинається о 00:00 годині 3 червня 2019 року та завершується о 23:59 годині 15 вересня 2019 року. Оголошення переможця відбудеться 15 вересня 2019 року за електронною адресою: http://www.faceawards.nyx-cosmetics.com.ua/ .

3.2. Організатор проводить Конкурс в кілька етапів, а саме:

- з 00:00:00 год. 3 червня 2019 року по 23:59:59 год. 28 червня 2019 року Учасник заповнює реєстраційну форму за адресою  http://www.faceawards.nyx-cosmetics.com.ua/ та завантажує відеоролик, який Учасник створює спеціально для Конкурсу, або завантажує вже існуючий ролик, який розкриває здібності Учасника як відеоблогера, що володіє навичками створення креативного образу за допомогою макіяжу (надалі – «Конкурсне відео»);

- з 00:00:00 год. 29 червня 2019 року по 23:59:59 год. 4 липня 2018 року Організатор здійснює попередній відбір двадцяти (20) Учасників для подальшої участі в Конкурсі та оголошує тему наступного конкурсного відео.

- з 00:00:00 год. 5 липня 2019 року по 23:59:59 год. 25липня 2018 року завантаження першого Конкурсного відео після відбору за обраною Організатором темою; з 5 по 20 липня 2019 року Учасник повинен опублікувати відео у якому буде показана продукція, яку Організатор відправить Учаснику для створення Конкурсного відео.

- з 00:00:00 год. 26 липня 2019 року по 23:59:59 год. 1 серпня 2019 року Організатор здійснює відбір десяти (10) Учасників для подальшої участі в Конкурсі за обраною Організатором темою;

- з 00:00:00 год. 2 серпня 2019 року по 23:59:59 год. 22 серпня 2019 року завантаження другого Конкурсного відео за обраною Організатором темою; з 2 по 17 серпня 2019 року Учасник повинен опублікувати відео у якому буде показана продукція, яку Організатор відправить Учаснику для створення Конкурсного відео.

- з 00:00:00 год. 23 серпня 2019 року по 23:59:59 год. 31 серпня 2019 Організатор здійснює відбір п’яти (5) Учасників для подальшої участі в Конкурсі;

- з 00:00:00 год. 1 вересня 2019 року по 23:59:59 1 вересня відбудеться оголошення фінальної теми Конкурсного відео.

- з 00:00:00 год. 2 вересня 2019 по 23:59:59 год. 11 вересня 2019 року завантаження третього Конкурсного відео за обраною Організатором темою.

- з 00:00:00 год 15 вересня 2019 по 23:59:59 год. 15 вересня відбудеться оголошення переможця Конкурсу за адресою http://www.faceawards.nyx-cosmetics.com.ua/

 

4. ПОРЯДОК ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ

4.1. Організатор стверджує, що розміщення Правил на сторінці http://www.faceawards.nyx-cosmetics.com.ua/rules є пропозицією (оферта) Організатора прийняти Правила у розумінні ст. 638, ст. 641 Цивільного кодексу України, а Учасник погоджується, що факт заповнення реєстраційної форми за адресою http://www.faceawards.nyx-cosmetics.com.ua/, є достатнім доказом того, що Учасник приймає пропозицію (акцепт) Організатора приєднатись до Конкурсу та погоджується із Правилами у розумінні ст. 642 Цивільного кодексу України.

4.2. У разі перемоги Учасника у Конкурсі, Організатор зобов’язаний провести ідентифікацію такого Учасника за допомогою персональних даних Учасника, котрі він надає Організатору шляхом внесення таких даних при заповненні аплікаційної форми за адресою http://www.faceawards.nyx-cosmetics.com.ua/ шляхом їх звірення із даними оригіналу паспорта Учасника або іншим документом, що ідентифікує Учасника, на розсуд Організатора.

4.3. Факт внесення Учасником своїх персональних даних у вказаному вище порядку (п.4.1. Правил) підтверджує те, що Учасник повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та про те, що персональні дані про Учасника будуть використовуватись Організатором для проведення Конкурсу та для потреб, що визначені Правилами.

 

5. УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ

5.1. Для початку участі у Конкурсу Учасник вчиняє дії, перелік яких міститься в інструкції, що розміщена за адресою http://www.faceawards.nyx-cosmetics.com.ua/, зокрема, але не обмежуючись цим:

- заповнює реєстраційну форму, при цьому Учасник зобов’язаний вказати свої дійсні персональні дані та засоби зв’язку із Учасником, котрі будуть використовуватись Організатором для ідентифікації Учасника у разі його перемоги у Конкурсі;

- розміщує Конкурсне відео, котре відповідає визначеним нижче критеріям.

5.2. Сторони погоджуються, що офіційним пристроєм, за допомогою якого визначаються тривалість Конкурсного відео, є програмне забезпечення YouTube LLC, що розташоване на офіційних інтернет-ресурсах YouTube LLC.

5.3. Обов’язковою умовою участі Учасника в Конкурсі є наявність облікового запису в YouTube. Якщо немає такого облікового запису, Учасник зобов’язаний його створити у порядку та відповідно до інструкцій на інтернет-сторінці YouTube.

5.4. Організатор стверджує, що Конкурс жодним чином не підтримується YouTube та ніяких договірних зобов’язань перед YouTube Організатор не має. Усі відносини між Учасником та YouTube є їх приватними відносинами та впливають на відносини між Учасником та Організатором винятково у межах, що визначені Правилами.

5.5. Учасник надає згоду Організатору розміщувати Конкурсне відео на інтернет-ресурсах Організатора та його афілійованих структурах (філії, відділення, представництва партнерські організації тощо). Водночас Організатор не несе відповідальність за використання Конкурсного відео третіми особами та не має обов’язку захищати інтереси Учасника у відносинах з такими третіми особами.

5.6. Учасник погоджується з тим, що Конкурсне відео не буде ним використовуватись для будь-яких інших цілей, окрім участі у Конкурсі. Розміщення Конкурсного відео на інших ресурсах, зокрема і в соціальних мережах, можлива лише у разі посилання та чіткого застереження про те, що дане відео є Конкурсним, з чітким посиланням на Організатора та Конкурс.

5.7. Організатор може на власний розсуд вилучити Учасника з Конкурсу, якщо Конкурсне відео не відповідає критеріям, котрі визначені Правилами.

5.7.1. За технічними вимогами Конкурсне відео має відповідати таким критеріям:

- тривалість повинна бути більше п’яти (5) хвилин, але не може перевищувати п’ятнадцять (15) хвилин;

- збережено у форматах, рекомендованими YouTube: AVI, FLV, MOV, MP4, mpeg4, MPEGPS, 3gpp, WebM, або у форматі WMV;

- відповідати іншим вимогам YouTube, що містяться за посиланнями
http://www.youtube.com/static?gl=US&template=terms та http://www.youtube.com/t/community_guidelines.

5.7.2. За змістом Конкурсне відео має відповідати таким критеріям:

- Учасник не може поширювати будь-які заяви, вимоги (позитивні або негативні) про будь-яку продукцію, включно щодо її використання;

- Учасник не може згадувати у Конкурсному відео знаки для товарів та послуг (надалі – «бренд») інших виробників окрім тих, що належать Організатору; виключенням може бути тільки Конкурсна робота, яку Учасник подає при реєстрації у Конкурсі у період з 3 червня 2019 року по 27 червня 2019 року.

- не може містити аудіо-, відео- інформацію, котра порушує майнові та немайнові права третіх осіб включно щодо честі та гідності, ділової репутації третіх осіб включно Організатора, а також будь-які інші відомості, що прямо чи опосередковано порушують законодавство України;

- не може містити матеріали, які провокують нетерпимість, дискримінацію будь-яких осіб (расизм, ненависть до будь-якої групи осіб чи окремої фізичної особи) включно за ознакою раси, статі, релігії, національності, інвалідності або віку.

- не може містити сцени вживання алкоголю, наркотичних або лікарських засобів, та сцени куріння.

- Учасник має зробити макіяж виключно на собі та записати на відео себе, проте може додатково залучити іншу особу, модель, якщо таке залучення необхідне згідно сюжету Конкурсного відео. Моделлю може бути особа, що досягнула 18-ти років на момент створення Конкурсного відео та є повністю дієздатною. У разі залучення іншої фізичної особи для використання її у Конкурсному відео, Учасник має мати її письмову згоду на залучення та поширення її зображення у Конкурсному відео;

- допускається використання будь-якої косметичної продукції, але заборонено демонструвати бренди такої продукції, яка не належать Організатору. Разом з тим, використання або посилання на продукцію Організатора не впливатиме на прийняття рішення щодо перемоги Учасника.

5.8. Конкурсне відео має бути оригінальним записом Учасника та не має містити матеріали, авторські права яких належать третім особам, за винятком того, коли такі права передані Учаснику у порядку, що визначений законодавством України. Організатор звільняється від відповідальності з приводу будь-яких претензій третіх осіб, авторські права яких були порушені Учасником при створенні Конкурсного відео.

5.9. Учасник погоджується з тим, що Конкурсні відео інших Учасників можуть бути подібними за змістом, тому Учасник не буде пред’являти будь-які претензії (включно щодо плагіату, порушення авторських прав тощо) Організатору та не буде вимагати будь-які відшкодування у зв’язку із такою схожістю Конкурсного відео.

5.10. Кожен Учасник має право завантажити лише одне Конкурсне відео для кожного етапу Конкурсу, що визначені вище.

5.11. Завантаживши Конкурсне відео, Учасник надає право Організатору та його афілійованим особам виключне право на його використання, а саме право на: відтворення; публічне виконання і публічне сповіщення; публічну демонстрацію і публічний показ; будь-яке повторне оприлюднення, переклади; переробку, адаптацію, аранжування та інші подібні зміни; включення Конкурсного відео як складової частини до збірників; розповсюдження; подання відео до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до Конкурсного відео з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором; переміщувати Конкурсне відео тощо.

 

6. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ

6.1. Переможець буде визначений за допомогою оцінювання членами журі. Члени журі обираються Організатором на період проведення конкурсу. Визначення переможця буде відбуватися у рамках наступного процесу:

- Організатор обирає двадцять (20) Конкурсних відео, котрі були завантажені при реєстрації Учасників. Такий відбір здійснюється Організатором за допомогою членів журі за критеріями, вказаними нижче;

- Учасники, автори вибраних Конкурсних відео, завантажених при реєстрації, завантажують перше Конкурсне відео після відбору за обраною Організаторами темою;

- Організатор за допомогою членів журі, у встановленому нижче порядку, вибирає десять (10) Учасників для подальшої участі в Конкурсі;

- Учасники, автори десятьох (10) вибраних Конкурсних відео, завантажують друге Конкурсне відео за обраною Організатором темою;

- Організатор за допомогою членів журі, у встановленому нижче порядку, вибирає п’ять (5) Учасників для подальшої участі в Конкурсі;

- Учасники, автори п’ятьох (5) вибраних Конкурсних відео, завантажують трете Конкурсне відео за обраною Організатором темою;

- Організатор за допомогою членів журі обирає Переможця Конкурсу.

6.2. Організатор за допомогою членів журі оцінює Конкурсні відео, котрі були завантажені при реєстрації Учасника за такими критеріями:

- 40% Креативність створеного образу

- 30% Рівень професіоналізму у нанесенні макіяжу

- 20% Презентація Конкурсного відео / цінність, доступність та детальність пояснення технік, навичок та порад щодо нанесення макіяжу

- 10% Якість Конкурсного відео як відеопродукції;

6.2.1. Організатор залишає за собою право обрати менше ніж двадцять (20) Конкурсних відео у разі, якщо кількість та рівень Конкурсних відео буде недостатнім для подальшої участі у Конкурсі.

6.3. Інформування про відібрані на кожному етапі Конкурсні відео (про Учасників-авторів таких Конкурсних відео включно) та про Переможця буде здійснюватися через засоби зв’язку, котрі Учасник вказав при реєстрації своєї участі у Конкурсі та буде розміщено на інтернет-сторінці http://www.faceawards.nyx-cosmetics.com.ua/.

6.4. Переможцем Конкурсу вважається той Учасник, Конкурсне відео якого набрало найбільшу кількість балів при оцінюванні на підставі рішення Організатора. Організатор приймає рішення або самостійно на власний розсуд або за допомогою залучених осіб, фахівців у галузі відеоблогерства косметичної продукції (чи суміжних галузей) за такими критеріями (Далі – Журі):

- 40% Креативність створеного образу

- 30% Рівень професіоналізму у нанесенні макіяжу

- 20% Презентація Конкурсного відео / цінність, доступність та детальність пояснення технік, навичок та порад щодо нанесення макіяжу

- 10% Якість Конкурсного відео як відеопродукції;

 

7. ПОВІДОМЛЕННЯ УЧАСНИКІВ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

7.1. Учасники, включно Переможці, будуть інформуватись Організатором про результати Конкурсу, а саме про перехід до наступного етапу, включно про перемогу, за допомогою електронної пошти та/або за допомогою іншого указаного Учасником при реєстрації засобу зв’язку. Повідомлення про перехід до наступного етапу Конкурсу та/або про перемогу має містити вимогу про проведення ідентифікації Учасника (Переможця), а саме відповідність вказаних Учасником своїх персональних даних при реєстрації Учасника, що вказані в офіційних документах про Учасника (паспорт, інші документи, що ідентифікують особу). Учасник, котрий отримав вказаний запит Організатора, зобов’язаний впродовж трьох (3) робочих днів після дати отримання запиту, підтвердити свої персональні дані та виконати інші вказані Організатором інструкції у разі їх наявності.

7.2. У разі відсутності відповіді Учасника впродовж семи (7) днів з дати надсилання Організатором вказаного вище запиту або у разі виникнення обставин, що тягнуть за собою виключення Учасника з Конкурсу, право на перехід до наступного етапу та/або перемогу переходить до наступного за кількістю отриманих балів Учасника, якщо таке рішення буде прийняте Організатором.

7.3. У разі перемоги Учасник надає згоду Організатору залучати Учасника, без будь-якої додаткової винагороди, до таких заходів:

- участь у проведенні фотосесії у рамках Проекту і подальше використання фото та розміщення його у рекламних цілях, у тому числі, із зазначенням імені, віку та міста проживання Учасника.

- участь у зйомці відеоролику, який буде використовуватися у рекламних цілях;

- давати коментарі та інтерв’ю при здійсненні періодичних публікацій матеріалів щодо участі у Проекті Учасника, що публікуються у будь-який спосіб на розсуд Організатора, включно у соціальних мережах.

- участь у зустрічах із покупцями ТМ NYX Professional Makeup, підписниками @nyxcosmetics_ua у форматі Meet & Greet у магазинах бренду.

 

8. ПРИЗ ПЕРЕМОЖЦЯ

8.1. Переможець отримує від Організатора такий приз:

- п’ятдесят тисяч (50 000,00) гривень призової винагороди. Зазначені кошти перераховуються на указаний Переможцем банківський рахунок агентством-посередником. При цьому усі платежі, що підлягають сплаті у зв’язку із отриманням вказаної суми згідно вимог законодавства України, сплачується за рахунок Переможця;

- подорож (поїздку) до міста Лос- Анджелес, штат Каліфорнія, Сполучені Штати Америки. Організатор здійснює витрати за власний рахунок лише на переліт Київ-Лос-Анджелес-Київ та проживання Переможця у місті Лос-Анджелес впродовж днів проведення фіналу аналогічного конкурсу в США без урахування часу для перельоту. Усі інші витрати покладено на Переможця. Організатор не несе відповідальність за життя та здоров’я Переможця під час подорожі до Лос-Анджелесу. Під час подорожі Переможець зобов’язаний відвідати фінал конкурсу, що проводиться в США, а саме ТМ NYX Professional Makeup «Face Awards» та бути залученим до створення контенту (фото- та відеоматеріалів) для наповнення Інтернет-ресурсів Організатора. У разі, якщо Переможець не отримує дозвіл на відвідання (візу) до Сполучених Штатів Америки, організатор пропонує альтернативну поїздку в Париж. В такому разі Організатор здійснює витрати за власний рахунок лише на переліт Київ-Париж-Київ та проживання Переможця у місті Париж впродовж визначеного Організатором терміну поїздки.

- річний запас косметики ТМ NYX Professional Makeup, під яким мається на увазі набір засобів ТМ NYX Professional Makeup, обраний Переможцем, що за сумою не перевищує 12 000 грн у роздрібних цінах Організатора з урахуванням ПДВ.

8.2. Згідно цих правил під призом слід розуміти вказані вище майнові та немайнові цінності, котрі передаються Переможцю в обмін на майнові та немайнові права на об’єкти (авторські права тощо), що створоюються Переможцем у межах Правил, включно із наслідками вчинення будь-яких дій Переможцем, перелік яких міститься у п. 7.3. Правил.

 

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Організатор залишає за собою право оперативно вносити доповнення та зміни до Правил щодо будь-якого етапу підготовки та/або проведення Конкурсу.

9.2. Організатор є єдиним власником прав на фото-, відео-, аудіо- та друковані матеріали, графічні зображення тощо, виготовлені на його замовлення у рамках підготовки та проведення Конкурсу.

9.3. Якщо проведенню Конкурсу перешкоджає певна обставина, котра на думку Організатора є обґрунтованою та з причин якої Конкурс не може проводитися, Організатор залишає за собою право на свій власний розсуд змінити Правила або припинити Конкурс.

9.4. Усі спірні питання, що виникають у зв’язку виконання Правил, вирішуються за рішенням Організатора. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних з проведенням Правил, є остаточним.

9.5. Достовірний та повний текст Правил розміщуються винятково на інтернет-сторінці за адресою http://www.faceawards.nyx-cosmetics.com.ua/rules. Текст Правил, розміщений на будь-якій іншій інтернет-сторінці, не може використовуватися у якості офіційних Правил проведення Конкурсу та Організатором не визнається.

9.6. Порушення (умисне чи неумисне) Учасником Правил тягне за собою виключення Учасника з Конкурсу. Остаточне рішення про виключення Учасника приймає Організатор та повідомляє про це Учасника через вказані Учасником при реєстрації засоби зв’язку.

ТОВ «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА»